Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων

Εικόνα site_admin
Τετ, 27/11/2013 - 12:30

Έχοντας υπόψη :

1.Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του  Ν. 3669/2008 για σύσταση τριμελούς Επιτροπής σε ετήσια βάση από υπηρεσιακά μέλη, για διαγωνισμούς έργων  προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι 1.500.000 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, την  Τετάρτη 27/11/2013 ημέρα  και ώρα  12.30 μ.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι 1.500.000 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α).  Ο πρώτος κλήρος τακτικών και αναπληρωματικών μελών θα είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα για το έτος 2014

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου.

 

 

                                                                                 -Ο-

                                                                         Πρ/νος Τ.Τ.Υ.Δ.

 

 

                                                                       Ντούβρας Βασίλειος

                                                                          Πολ. Μηχ/κός 

 

 

                  

               

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο _anakoinosi.docx_-1.docx30.45 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr