Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξάγει κληρώσεις για την ανάδειξη των τακτικών και αν/κών μελών στις 10/12/2013

Εικόνα site_admin
Τρί, 10/12/2013 - 11:00 έως Τετ, 11/12/2013 - 10:45

Έχοντας υπόψη :

1.Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπών:

   α) του άρθρου 63 του Π.Δ/τος 28/80 περί βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης πέραν του ποσού των 2.934,70 € χωρίς το Φ.Π.Α. αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο τεχνικούς υπαλλήλους

   β) του άρθρου 64 παρ. 14 του Π.Δ/τος 28/80 περί βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης  μέχρι  του ποσού των 2.934,70 € χωρίς το Φ.Π.Α. αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και από ένα  τεχνικό υπάλληλο.

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, στις  10/12/2013  ημέρα Τρίτη  και ώρα  11,00 π.μ. θα διεξάγει κληρώσεις για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές

α) του άρθρου 63 του Π.Δ/τος 28/80 περί βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης πέραν του ποσού των 2.934,70 € χωρίς το Φ.Π.Α. αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο τεχνικούς υπαλλήλους και

β) του άρθρου 64 παρ. 14 του Π.Δ/τος 28/80 περί βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης μέχρι  του ποσού των 2.934,70 € χωρίς το Φ.Π.Α. αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και από ένα  τεχνικό υπάλληλο.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου.

 

                                                                                -Ο-

                                                                         Πρ/νος Τ.Τ.Υ.Δ.

 

 

                                                                       Ντούβρας Βασίλειος

                                                                          Πολ. Μηχ/κος                                                                

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο 2anakoinosi.docx_.docx30.64 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr