Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

ΚΛΗΡΩΣΗ 4130

Εικόνα site_admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

       Έχοντας υπόψη :

1.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 186 του Ν. 4070/2012 για σύσταση τριμελούς επιτροπής Τεχνικών Υπαλλήλων για την παραλαβή των Αφανών Εργασιών και την σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων.

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

         Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, στις  08/03/2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.  θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τριών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή  Αφανών Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΓΑΝΑ Δ.Ε. ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΡΤΙΤΣΑ Δ.Ε. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» αναδόχου : Κ/Ξ Ξάνθη Αναστασίου-Ντάνου Βασιλείου

  Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου.

 

 

                                                                                -Ο-

                                                                         Πρ/νος Τ.Τ.Υ.Δ.

 

 

                                                                       Ντούβρας Βασίλειος

                                                                          Πολ. Μηχ/κός  

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο klirosi4130.docx37.89 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr