Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 54 λεπτά

Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου
Ημ/νια: 25/09/2023 14:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΚ5ΩΚ1-ΒΔΚ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ.)

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ.)
Ημ/νια: 25/09/2023 14:16:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΔΜΩΚ1-Δ56

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ)

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ)
Ημ/νια: 25/09/2023 14:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ67ΩΚ1-ΞΝΜ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΛΛΗ ΕΛ. ΚΛΠ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ)

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΛΛΗ ΕΛ. ΚΛΠ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ)
Ημ/νια: 25/09/2023 14:15:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΟΠΩΚ1-Χ56

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΛΠ)

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΛΠ)
Ημ/νια: 25/09/2023 14:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 699ΔΩΚ1-Η6Ν

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΚΑΥΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ)

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡ. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΚΑΥΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ)
Ημ/νια: 25/09/2023 14:15:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΘΣΩΚ1-ΠΥΡ

Λήψη απόφασης επί της γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την με αριθμό 103/2022 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Λαμίας

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Λήψη απόφασης επί της γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την με αριθμό 103/2022 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Λαμίας
Ημ/νια: 25/09/2023 14:05:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΚΤΩΚ1-ΕΥΝ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1626

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1626
Ημ/νια: 25/09/2023 13:17:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΣΝΩΚ1-ΖΤΚ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1626

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1626
Ημ/νια: 25/09/2023 13:17:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΔΝΩΚ1-9ΝΑ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΤ. (ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΛΗΣΗ 1001/2021)

Δευ, 25/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΤ. (ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΛΗΣΗ 1001/2021)
Ημ/νια: 25/09/2023 13:00:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΞΛΩΚ1-Π3Η

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 103/2022 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λαμίας)

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 103/2022 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λαμίας)
Ημ/νια: 22/09/2023 13:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΗ4ΩΚ1-ΔΒΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1625

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1625
Ημ/νια: 22/09/2023 13:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ5ΔΩΚ1-ΝΘΘ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1592

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1592
Ημ/νια: 22/09/2023 13:00:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΦ0ΩΚ1-0ΗΘ

Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
Ημ/νια: 22/09/2023 12:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΛΦΩΚ1-ΗΔΙ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY
Ημ/νια: 22/09/2023 12:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ0ΠΩΚ1-Κ5Α

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης οργανισμών του δημοσίου μέσω του διαδικτύου

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης οργανισμών του δημοσίου μέσω του διαδικτύου
Ημ/νια: 22/09/2023 11:37:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 699ΖΩΚ1-Ρ7Χ

Έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων (2η έκδοση) με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων (2η έκδοση) με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»
Ημ/νια: 22/09/2023 10:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ58ΑΩΚ1-Ω8Ω

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/09/2023 09:13:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΖΠΩΚ1-ΗΟΒ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/09/2023 08:55:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ268ΩΚ1-Φ4Τ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY
Ημ/νια: 21/09/2023 13:27:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΕΜΩΚ1-792

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr