Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσία/Τμήμα Διεύθυνση Τηλέφωνο Υπεύθυνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Τμήμα Γραφείου Δημάρχου


Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Καμένα Βούρλα 2235350037
Γραφείο Τύπου


Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2235350036

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας


Γραφείο Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
2235350028

Γραφείο Καταναλωτή


ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Γραφείο Νομικών Συμβούλων


    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
2235350025

Γραφείο Προσωπικού
2235350026

Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης Αρχείου -Κλητήρων
2235350000

Γραφείο Δημοτικών Διαμερισμάτων

2235350109 - 2235350113 (Αγ. Κων/νος)

2235350200 (Μωλος)


Γραφείο Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών
2235350037

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης


Γραφείο Δημοτολογίου-Ιθαγένειας-Πολιτικών Γάμων
2235350024

Γραφείο Εκλογικών Θεμάτων- Εκλογικών Καταλόγων
2235350024

Γραφείο Μητρώων Αρρένων-Στρατολογίας
2235350024

Γραφείο Ληξιαρχείου

2235350025 (Ληξιαρχείο Καμένων Βούρλων) - bmpitas@mwlos.gr

2235350035 (Ληξιαρχείο Μώλου) - lpseftogianni@mwlos.gr

2235350109 (Ληξιαρχείο Αγ.Κωνσταντίνου) - m.rapti@mwlos.gr


Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2235350034

2235350038

2235350031


    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ


Τμήμα Εξόδων
2235350021

Γραφείο Ταμείου
2235350035

Γραφείο Λογιστηρίου
2235350021

Γραφείο Προμηθειών - Διαχείρησης Υλικού - Αποθήκης
2235350027

Γραφείο Διπλογραφικού Συστήματος
2235023400

Τμήμα Εσόδων
2235350022

Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Εισφορών
2235350022

Τμήμα Αδειών Καταστημάτων-Θεαμάτων
2235350025

Γραφείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
2235350025

Γραφείο Λαϊκών Αγορών
2235350109

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες

2235089083( ΚΕΠ Καμ. Βουρλων)

2235089610 (ΚΕΠ Μώλου)

2235350114 (ΚΕΠ Αγ. Κωνσταντίνου)

 


Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Τμήμα Καθαριότητας
2235350019

Γραφείο Καθαρισμού Οδών κα Κοινοχρήστων Χώρων
2235350019

Γραφείο Προγραμματισμού και Δρομολογίων Απορριματοφόρων Αυτοκινήτων
2235350019

Γραφείο Αποκομιδής Απορριμάτων-Ανακύκλωσης


Γραφείο Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων
2235051888

Γραφείο Αποθήκης


Τμήμα Πρασίνου
2235350019

Γραφείο Κηποτεχνίας, Φύτευσης, Συντήρησης Πρασίνου


Τμήμα Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
2235350019

Γραφείο Γεωργικής και Δασικής Ανάπτυξης και 'Αρδευσης
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness