Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 24 λεπτά

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Αθλητικής εγκατάστασης του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ “ΗΡΑΚΛΗΣ”»

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Αθλητικής εγκατάστασης του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ “ΗΡΑΚΛΗΣ”»
Ημ/νια: 14/06/2024 13:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 966ΡΩΚ1-87Λ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 14/06/2024 12:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩ7ΑΩΚ1-6ΗΠ

Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ10ΩΚ1-0ΦΚ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ7ΞΩΚ1-6ΙΔ

Ετήσια Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου του Δήμου Καμένων Βούρλων 2023-2024

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου του Δήμου Καμένων Βούρλων 2023-2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΧΙΩΚ1-9Δ5

Απόσμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΚ Καμένων Βούρλων με βιοβακτήρια και φίλτρα 2023-2024

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Απόσμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΚ Καμένων Βούρλων με βιοβακτήρια και φίλτρα 2023-2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΣ6ΩΚ1-8Η7

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΠΝΩΚ1-ΙΩ9

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 122

Πέμ, 13/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 122
Ημ/νια: 13/06/2024 10:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΣΞΩΚ1-Ε11

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 126

Πέμ, 13/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 126
Ημ/νια: 13/06/2024 10:41:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΤ7ΩΚ1-ΑΥΗ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 122

Πέμ, 13/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 122
Ημ/νια: 13/06/2024 10:41:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90ΕΨΩΚ1-ΧΙ5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 124

Πέμ, 13/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 124
Ημ/νια: 13/06/2024 10:41:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΧ7ΩΚ1-Υ9Ξ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Σ.Υ.Π.Ε. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 134

Πέμ, 13/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Σ.Υ.Π.Ε. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 134
Ημ/νια: 13/06/2024 10:39:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 96ΖΡΩΚ1-7Ο5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 814

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 814
Ημ/νια: 12/06/2024 13:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΔΧΩΚ1-Τ6Β

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 814

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 814
Ημ/νια: 12/06/2024 13:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Α3ΤΩΚ1-ΛΣΔ

Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 12/06/2024 11:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΟΕΩΚ1-ΔΑΨ

Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, ντουλαπών κ.λ.π.

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, ντουλαπών κ.λ.π.
Ημ/νια: 12/06/2024 11:17:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 93ΔΙΩΚ1-Β6Φ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΜΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 141

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΜΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 141
Ημ/νια: 12/06/2024 10:42:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΧ4ΩΚ1-9ΤΤ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 147

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 147
Ημ/νια: 12/06/2024 10:42:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΟΦΩΚ1-ΛΦΚ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 139

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 139
Ημ/νια: 12/06/2024 10:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν3ΓΩΚ1-Β9Τ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 145

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 145
Ημ/νια: 12/06/2024 10:42:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90ΖΨΩΚ1-ΛΑ4

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness