Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 23 λεπτά

Κατασκευή Αγωγών Εξωτερικού Υδραγωγείου Τα.Κ. Αγίου Χαραλάμπους

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Κατασκευή Αγωγών Εξωτερικού Υδραγωγείου Τα.Κ. Αγίου Χαραλάμπους
Ημ/νια: 11/05/2021 12:56:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΗΘΩΚ1-ΝΓΒ

Αντικατάσταση αγωγών ακάθαρτων Δήμου Καμ. Βούρλων

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Αντικατάσταση αγωγών ακάθαρτων Δήμου Καμ. Βούρλων
Ημ/νια: 11/05/2021 12:56:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΓΧΩΚ1-5ΛΚ

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ. Κων/νου

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ. Κων/νου
Ημ/νια: 11/05/2021 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΞ4ΩΚ1-ΛΝΔ

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 11/05/2021 12:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΨΡΩΚ1-84Β

Κατασκευή συνδέσμων ύδρευσης οικισμού Χρυσής Ακτής

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Κατασκευή συνδέσμων ύδρευσης οικισμού Χρυσής Ακτής
Ημ/νια: 11/05/2021 12:53:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ87ΩΚ1-ΔΡ7

Επισκευή Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων Καμένων Βούρλων (ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ)

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Επισκευή Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων Καμένων Βούρλων (ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ)
Ημ/νια: 11/05/2021 12:52:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΚΦΩΚ1-ΡΙΦ

Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε Αγίου Κων/νου

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε Αγίου Κων/νου
Ημ/νια: 11/05/2021 12:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Ρ8ΩΚ1-0ΔΠ

Αμοιβή γιατρού εργασίας 2020-2021

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Αμοιβή γιατρού εργασίας 2020-2021
Ημ/νια: 11/05/2021 10:18:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΜ8ΩΚ1-ΙΩ6

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 11/05/2021 10:02:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΒΞΩΚ1-0Ο6

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

πριν από 5 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Ημ/νια: 11/05/2021 09:49:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΓΤΩΚ1-Ξ50

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - Ν.4605/2019 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 462

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - Ν.4605/2019 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 462
Ημ/νια: 10/05/2021 14:29:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΛΔΩΚ1-Α7Ζ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 364

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 364
Ημ/νια: 10/05/2021 14:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 68ΥΒΩΚ1-ΨΜΡ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 10/05/2021 13:37:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΟΝΩΚ1-1ΛΧ

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α' ΔΟΣΗ 2021

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α' ΔΟΣΗ 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 13:17:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΦ7ΩΚ1-ΤΟΒ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 10/05/2021 12:18:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΗ8ΩΚ1-2ΡΜ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 10/05/2021 12:18:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΥΤΩΚ1-Ψ2Π

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 10:03:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΡΥΩΚ1-ΒΤΑ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 09:03:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΕΝΩΚ1-1ΨΜ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

Δευ, 10/05/2021 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 09:02:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΑ1ΩΚ1-ΕΟΥ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Παρ, 07/05/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
Ημ/νια: 07/05/2021 10:59:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ1ΓΩΚ1-696

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr

randomness