Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 10 λεπτά

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πέμ, 22/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 22/02/2024 09:37:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ1ΞΩΚ1-Β6Λ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Πέμ, 22/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ημ/νια: 22/02/2024 09:27:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ2ΡΩΚ1-ΚΘ7

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

Πέμ, 22/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Ημ/νια: 22/02/2024 09:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ3ΘΩΚ1-ΛΜΞ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πέμ, 22/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νια: 22/02/2024 09:17:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΘΚΩΚ1-ΞΩΖ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέμ, 22/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2024 09:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ8ΡΩΚ1-ΘΒΞ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πέμ, 22/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 22/02/2024 09:11:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΓΛΩΚ1-ΜΛΩ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 145

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 145
Ημ/νια: 21/02/2024 13:35:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ47ΥΩΚ1-5Ι3

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 145

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 145
Ημ/νια: 21/02/2024 13:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ69ΩΚ1-ΞΞΨ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 159

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 159
Ημ/νια: 21/02/2024 13:35:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΚΖΩΚ1-5ΚΛ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 159

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 159
Ημ/νια: 21/02/2024 13:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΔΨΩΚ1-5Ω6

Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών
Ημ/νια: 21/02/2024 13:34:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ7ΤΩΚ1-72Π

Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών
Ημ/νια: 21/02/2024 13:34:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε09ΩΚ1-3ΕΞ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΩΛΟΥ

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 13:33:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΧ5ΩΚ1-ΕΤΩ

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 21/02/2024 11:34:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΘΖΩΚ1-97Μ

Συντήρηση και επισκευή καυστήρων ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΜΩΛΟΥ

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή καυστήρων ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 10:59:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Ν6ΩΚ1-ΠΩ4

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Τετ, 21/02/2024 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ημ/νια: 21/02/2024 10:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΑΝΩΚ1-Ρ0Κ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 20/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 12:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65ΘΙΩΚ1-3Ο3

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 20/02/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 10:26:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΠΙΩΚ1-ΚΔΑ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 20/02/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 10:26:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 91ΘΒΩΚ1-Ζ26

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 20/02/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 10:26:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΑΜΩΚ1-46Ζ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness