Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 50 λεπτά

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 01/12/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/12/2023 08:58:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΓΟΩΚ1-Υ3Μ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 01/12/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/12/2023 08:09:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΞΒΩΚ1-ΖΧΜ

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ"

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ"
Ημ/νια: 30/11/2023 14:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ11ΧΩΚ1-ΨΑ3

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 30/11/2023 12:41:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΖΖΩΚ1-2ΒΖ

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (24 - 9/1/2023) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (24 - 9/1/2023) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 30/11/2023 11:02:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΓΒΩΚ1-ΩΣ0

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (23 - 9/1/2023) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τη τήρηση των πρακτικών των Δ.Σ. και Τ.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (23 - 9/1/2023) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τη τήρηση των πρακτικών των Δ.Σ. και Τ.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 30/11/2023 11:01:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΞ8ΩΚ1-7ΙΟ

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023.

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023.
Ημ/νια: 30/11/2023 10:02:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΩΤΩΚ1-ΧΘ1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Ημ/νια: 30/11/2023 09:56:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ4ΧΩΚ1-667

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ>>

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ>>
Ημ/νια: 30/11/2023 09:22:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΠΓΩΚ1-Ψ9Λ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Ημ/νια: 30/11/2023 09:17:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 64ΔΩΩΚ1-Μ9Ρ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩ

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩ
Ημ/νια: 30/11/2023 09:14:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ17ΩΚ1-27Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ».

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ».
Ημ/νια: 30/11/2023 09:12:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Υ1ΩΚ1-Ξ22

Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (714 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ) 2023-2024

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (714 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 29/11/2023 13:03:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΓ8ΩΚ1-ΑΛΟ

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (715 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (715 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 29/11/2023 13:02:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 95ΔΠΩΚ1-ΓΝ0

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (713 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (713 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 29/11/2023 13:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 64ΦΝΩΚ1-ΟΗΩ

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (712 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (712 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 29/11/2023 13:02:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 905ΦΩΚ1-ΔΧ6

Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι) & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι)

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι) & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι)
Ημ/νια: 29/11/2023 12:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΕΟΩΚ1-ΚΤΦ

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (6 - 9/1/2023) ...

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (6 - 9/1/2023) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) & Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/11/2023 12:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ4ΗΩΚ1-409

Χωροθέτηση χώρου στάθμευσης για ΑμεΑ στην Κοινότητα Μώλου

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Χωροθέτηση χώρου στάθμευσης για ΑμεΑ στην Κοινότητα Μώλου
Ημ/νια: 29/11/2023 11:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΨΩΚ1-ΒΞ1

Χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου στη θέση Λιβάδι της Κοινότητας Μώλου

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου στη θέση Λιβάδι της Κοινότητας Μώλου
Ημ/νια: 29/11/2023 11:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΛΔΩΚ1-Δ19

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr