Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 49 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΕΤΔΕΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 121

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΕΤΔΕΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 121
Ημ/νια: 27/05/2024 10:03:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΨΡΩΚ1-ΕΔΙ

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση παράτασης χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων στο Κ.Υ.Ε «ΟΥΖΕΡΙ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ» της ΠΕΝΤΕ ΡΑΚΕΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 7 στον Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Καμένων Βούρλων .

Παρ, 24/05/2024 - 16:30
Θέμα: Θ Ε Μ Α : Χορήγηση παράτασης χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων στο Κ.Υ.Ε «ΟΥΖΕΡΙ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ» της ΠΕΝΤΕ ΡΑΚΕΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 7 στον Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Καμένων Βούρλων .
Ημ/νια: 24/05/2024 13:12:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΝΩΩΚ1-6ΧΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651

Παρ, 24/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651
Ημ/νια: 24/05/2024 12:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΦΦΩΚ1-ΔΤΤ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651

Παρ, 24/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651
Ημ/νια: 24/05/2024 12:58:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΓ8ΩΚ1-72Β

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% (άρθρο 44 του Ν.4605/2019) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651

Παρ, 24/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% (άρθρο 44 του Ν.4605/2019) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651
Ημ/νια: 24/05/2024 12:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΔΛΩΚ1-ΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πέμ, 23/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 23/05/2024 12:35:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΔΕΩΚ1-ΜΑΤ

προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025

Πέμ, 23/05/2024 - 16:30
Θέμα: προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 23/05/2024 12:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ8ΣΩΚ1-85Θ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)

Πέμ, 23/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)
Ημ/νια: 23/05/2024 11:31:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΓΙΩΚ1-ΚΨ1

Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας βάσει του Ν.4354/2015 της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Τόρκου Ευθυμία του Γεωργίου για μισθολογική εξέλιξη

Πέμ, 23/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας βάσει του Ν.4354/2015 της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Τόρκου Ευθυμία του Γεωργίου για μισθολογική εξέλιξη
Ημ/νια: 23/05/2024 08:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ35ΩΚ1-ΝΙΤ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/05/2024 12:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ68ΔΩΚ1-1ΚΣ

Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 2024

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 2024
Ημ/νια: 22/05/2024 11:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΗΩΚ1-ΟΔΣ

Προμήθεια Η/Υ - λοιπών περιφερειακών και ειδικών εφαρμογών 2024

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια Η/Υ - λοιπών περιφερειακών και ειδικών εφαρμογών 2024
Ημ/νια: 22/05/2024 11:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ978ΩΚ1-ΛΝΘ

Προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογής Η/Υ 2024

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογής Η/Υ 2024
Ημ/νια: 22/05/2024 11:56:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΚ2ΩΚ1-2Ο2

Προμήθεια επέκτασης ασύρματων δικτύων Δήμου Μώλου - Αγίου Κων/νου 2024

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια επέκτασης ασύρματων δικτύων Δήμου Μώλου - Αγίου Κων/νου 2024
Ημ/νια: 22/05/2024 11:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΒ5ΩΚ1-Η7Χ

Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ. 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ. 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/05/2024 11:12:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΔΔΩΚ1-2ΔΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 1/3/2024 ΕΩΣ 30/04/2024

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 1/3/2024 ΕΩΣ 30/04/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:31:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΝΖΩΚ1-Υ04

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 ΕΩΣ 29/02/2024

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 ΕΩΣ 29/02/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:31:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΑ2ΩΚ1-8Ο9

Για ορισμό χρηστών αναφορικά με την «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής έργων πυροπροστασίας των δήμων»

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: Για ορισμό χρηστών αναφορικά με την «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής έργων πυροπροστασίας των δήμων»
Ημ/νια: 22/05/2024 10:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΓΕΩΚ1-ΤΣ7

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τρί, 21/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:37:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΔΜΩΚ1-5ΘΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρί, 21/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:19:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 658ΟΩΚ1-8ΦΝ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness