Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 29 λεπτά

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΛ6ΩΚ1-ΧΞΩ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:11:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ0ΓΩΚ1-ΨΛΗ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:11:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΑΦΩΚ1-ΝΩΛ

Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Υποβολής πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» του ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Υποβολής πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» του ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημ/νια: 30/05/2024 14:45:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΧΨΩΚ1-ΛΨΠ

Υποβολή πρότασης σχετικά με την πρόσκληση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση», του άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον...

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: Υποβολή πρότασης σχετικά με την πρόσκληση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση», του άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024»
Ημ/νια: 30/05/2024 14:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΘΑΩΚ1-3Α4

Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» και συγκεκριμένα στο Υποέργο 6 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» στα πλαίσια της Δράσης 16931:...

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» και συγκεκριμένα στο Υποέργο 6 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» στα πλαίσια της Δράσης 16931: Τουριστική Ανάπτυξη
Ημ/νια: 30/05/2024 14:01:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Η9ΞΩΚ1-ΕΛΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 30/05/2024 13:30:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΡΩΚ1-ΛΩ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΥ )

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΥ )
Ημ/νια: 30/05/2024 11:54:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΧΔΩΚ1-Η7Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2024

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2024
Ημ/νια: 29/05/2024 13:36:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ7ΒΩΚ1-Ι0Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 29/05/2024 13:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΒΓΩΚ1-ΑΑΩ

προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού Δ. Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (προϊόντα ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ).

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού Δ. Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (προϊόντα ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ).
Ημ/νια: 29/05/2024 12:30:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι4ΩΩΚ1-ΝΓ1

προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού Δ. Ε. Αγίου Κωνσταντίνου (προϊόντα παντοπωλειου).

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού Δ. Ε. Αγίου Κωνσταντίνου (προϊόντα παντοπωλειου).
Ημ/νια: 29/05/2024 12:25:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΕΠΩΚ1-ΞΜ5

προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού Δ. Ε. Αγίου Κωνσταντίνου (προϊόντα οπωροπωλείου).

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού Δ. Ε. Αγίου Κωνσταντίνου (προϊόντα οπωροπωλείου).
Ημ/νια: 29/05/2024 12:15:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΠΖΩΚ1-Θ70

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/05/2024 12:05:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΧΥΩΚ1-ΣΘΠ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 29/05/2024 11:40:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΤΞΩΚ1-ΖΕΤ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ & ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2024-2025

Τρί, 28/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ & ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2024-2025
Ημ/νια: 28/05/2024 12:52:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7Π1ΩΚ1-2ΡΞ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ & ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τρί, 28/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ & ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 28/05/2024 12:15:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Χ57ΩΚ1-2ΩΑ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 28/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/05/2024 11:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6671ΩΚ1-ΗΡΜ

Έγκριση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» (5η έκδοση) του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 28/05/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» (5η έκδοση) του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 28/05/2024 09:59:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΑΒΩΚ1-ΩΙΜ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (<ΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 210 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, της «LEONIS 1 MIKE» στη θέση «ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ» του Δήμου...

Τρί, 28/05/2024 - 16:30
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (<ΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 210 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, της «LEONIS 1 MIKE» στη θέση «ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ» του Δήμου Καμένων Βούρλων στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2312003912)
Ημ/νια: 28/05/2024 09:24:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΛΤΩΚ1-ΥΕΡ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness