Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 16 λεπτά

Κατασκευή Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μενδένίτσας Δήμου Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας

Παρ, 16/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μενδένίτσας Δήμου Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας
Ημ/νια: 16/02/2024 09:36:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 96ΚΚΩΚ1-ΑΛΣ

Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων

Παρ, 16/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 16/02/2024 09:13:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΑ5ΩΚ1-ΚΧΥ

Άσκηση έφεσης κατά της αρθμ. 1301/2023 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Εργατικές Διαφορές- Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Πέμ, 15/02/2024 - 16:30
Θέμα: Άσκηση έφεσης κατά της αρθμ. 1301/2023 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Εργατικές Διαφορές- Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
Ημ/νια: 15/02/2024 12:05:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΓΥΩΚ1-ΖΨΗ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 15/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/02/2024 08:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΧΦΩΚ1-15Η

Ταχυδρομικά Τέλη 2024

Τετ, 14/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ταχυδρομικά Τέλη 2024
Ημ/νια: 14/02/2024 10:36:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΓΒΩΚ1-7ΚΣ

Δαπάνες αποστολής ειδοποιητηρίων ύδρευσης 2024

Τετ, 14/02/2024 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες αποστολής ειδοποιητηρίων ύδρευσης 2024
Ημ/νια: 14/02/2024 10:36:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΨ9ΩΚ1-ΒΑΨ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 14/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/02/2024 08:28:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ76ΩΚ1-Μ7Φ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ

Τετ, 14/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ
Ημ/νια: 14/02/2024 08:08:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ5ΜΩΚ1-ΠΡΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ

Τετ, 14/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ
Ημ/νια: 14/02/2024 07:59:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΕΩΚ1-Σ9Ν

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 13/02/2024 - 16:30
Θέμα: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 13/02/2024 12:51:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΡΤΩΚ1-ΠΘΤ

Βελτίωση και ανάπλαση υποδομών κοινότητας Ρεγγινίου

Τρί, 13/02/2024 - 16:30
Θέμα: Βελτίωση και ανάπλαση υποδομών κοινότητας Ρεγγινίου
Ημ/νια: 13/02/2024 12:51:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΑ3ΩΚ1-64Ζ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 13/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 13/02/2024 11:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΔΞΩΚ1-5ΡΞ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 13/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 13/02/2024 11:49:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΦΩΚ1-8ΘΡ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 13/02/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 13/02/2024 09:27:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ1ΥΩΚ1-6ΜΣ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 11:56:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65ΨΠΩΚ1-ΨΣΘ

Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:50:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΥ0ΩΚ1-ΣΘ8

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:50:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ90ΧΩΚ1-ΓΒΓ

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:50:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΠΓΩΚ1-55Ξ

Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:49:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 99Φ5ΩΚ1-Σ99

Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:49:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι89ΩΚ1-Μ3Γ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness