Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 4 λεπτά

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 17/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/05/2024 09:50:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΟΖΩΚ1-ΡΕΥ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 17/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/05/2024 09:50:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΒ4ΩΚ1-81Ν

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 17/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/05/2024 09:50:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΙ4ΩΚ1-1Τ5

Καθορισμός διαδικασιών για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2024 έως Ιούλιο 2025 – Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Καθορισμός διαδικασιών για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2024 έως Ιούλιο 2025 – Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών
Ημ/νια: 16/05/2024 14:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 946ΖΩΚ1-ΙΒΙ

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2024

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2024
Ημ/νια: 16/05/2024 14:02:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 98ΣΧΩΚ1-ΣΟΚ

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2024

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2024
Ημ/νια: 16/05/2024 13:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΥΗΩΚ1-ΠΓΛ

Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών 2023

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών 2023
Ημ/νια: 16/05/2024 13:57:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 92ΟΑΩΚ1-ΕΔΨ

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024
Ημ/νια: 16/05/2024 13:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΘΞΩΚ1-ΗΡΦ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΨΑΡΙΑ) 2024-2025

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΨΑΡΙΑ) 2024-2025
Ημ/νια: 16/05/2024 12:38:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΜΙΩΚ1-ΛΚΜ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ) 2024-2025

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ) 2024-2025
Ημ/νια: 16/05/2024 12:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΒ8ΩΚ1-ΡΒ7

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024-2025

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 16/05/2024 12:38:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ4ΓΩΚ1-95Θ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024-2025

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 16/05/2024 12:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 968ΜΩΚ1-ΞΩΙ

Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024
Ημ/νια: 16/05/2024 11:36:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Α6ΩΩΚ1-ΝΣΨ

Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης στο παζάρι Αγίου Κων/νου 2024

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης στο παζάρι Αγίου Κων/νου 2024
Ημ/νια: 15/05/2024 13:26:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΦΚΩΚ1-Η1Λ

Κατασκευή εμπορικών παραγκών στο παζάρι Αγίου Κων/νου 2024

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή εμπορικών παραγκών στο παζάρι Αγίου Κων/νου 2024
Ημ/νια: 15/05/2024 13:18:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΦΛΩΚ1-ΥΕΞ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 20%- ΕΠΙΜ.-ΔΙΚΗΓ.-ΣΥΜΒ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 617

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 20%- ΕΠΙΜ.-ΔΙΚΗΓ.-ΣΥΜΒ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 617
Ημ/νια: 15/05/2024 11:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΥΖΩΚ1-ΙΝΜ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/05/2024 11:08:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΚΒΩΚ1-9ΟΨ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/05/2024 11:02:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ67ΥΩΚ1-ΓΚ6

Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423980 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 15 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423980 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 15 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ημ/νια: 15/05/2024 09:00:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Β07ΩΚ1-ΦΛ9

Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423981 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423981 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ημ/νια: 15/05/2024 09:00:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΞ8ΩΚ1-ΨΚ4

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness