Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Κανονισμός Πυροπροστασίας ακινήτων εντός & πλησίον δασικών εκτάσεων

Εικόνα site_admin

Share: 

Τρί, 02/04/2024 - 10:30

Η Κ.Υ.Α: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 (ΦΕΚ Β΄3475/24-05-2023) αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων. Στοχεύει στην προστασία της ζωής και της ακίνητης περιουσίας των πολιτών και προϋποθέτει, για την επιτυχία του, την από κοινού με τον Δήμο πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών προληπτικής πυροπροστασίας και των αντίστοιχων ενεργητικών και παθητικών μέτρων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ποια ακίνητα – οικόπεδα αφορά η εφαρμογή της νέας διάταξης;

Αφορά ακίνητα – οικόπεδα που βρίσκονται:

  1. σε δάση, δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις
  2. σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών είτε
  3. είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
  4. σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη  ορεινές ή ημιορεινές)
  5. εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των δασικών εκτάσεων
  6. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις
  7. μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων

Για το λόγο αυτό,  οι ιδιοκτήτες των ακινήτων εντός των οποίων έχουν ανεγερθεί κτίρια και εμπίπτουν του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω εγκυκλίου, υποχρεούνται να συντάξουν και μετά να
προσκομίσουν στον δήμο Καμένων Βούρλων (σε δυο αντίγραφα) τα ακόλουθα:
1. Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα το οποίο θα πρέπει να έχει συνταχθεί μέχρι 31.3.2024.
2. Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων Πυρασφάλειας.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή μέχρι 30-04-2024 στο πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να καταρτιστεί το Ειδικό Μητρώο μέχρι την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Κατόπιν  αρμόδια τριμελής επιτροπή του Δήμου θα προβεί κατά την αντιπυρική περίοδο σε αυτοψίες- δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness