Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για την λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης

Εικόνα site_admin

Share: 

Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για την λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης «Β΄ Καμένων  Βούρλων»

Ο Δήμαρχος Μώλου-Αγ. Κων/νου έχοντας υπόψιν:

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Την υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ/79479/13.07.2011 ΚΥΑ με την οποία μεταβιβάζεται η οργάνωση και λειτουργία Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους, και επομένως και στον Δήμο Μώλου – Αγ. Κων/νου.
 3. Την υπ’ αριθμ. 9/128/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας περί πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων «Α΄ & Β΄ Καμένων  Βούρλων»,  σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.37261/06.04.2012 άρθρο 7 και Π4/ΓΠοικ.61681/18.06.2012 αποφάσεις  Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις  οποίες καθορίζεται η πρόσληψη συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την λειτουργία της «Β΄ κατασκήνωσης Καμένων Βούρλων»  από 19.08.2012 έως 31.08.2012
 4. Την αριθμ. πρωτ. 5792/128862/11.07.2012 απόφαση επικύρωσης, της  παραπάνω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας. 
 5. Την υπ’ αριθμ. 16021/4478/03.08.2012 Απόφαση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σχετικά με την κατανομή πίστωσης για την λειτουργία της κατασκήνωσης «Β΄ Καμένων  Βούρλων» στο Ασπρονέρι.
 6. Την υπ’ αριθμ. 13734/07.08.2012 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994 και του άρθρου 21 παρ.2 του ν. 2190/1994, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει. 
 8. Τις διατάξεις  του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2738/1999.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του ν. 3812/2009.
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007.
 11. Την Π4/ΓΠοικ.61681/18.06.2012 ΚΥΑ
 12. Τα άρθρα 8 και 9 της Π1β Π1β/Γ.Π.οικ.37261/06.04.2012 ΚΥΑ
 13.  Την υπ’ αριθμ. οικ.21762/30.05.2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
 14. Την 322/07.01.2011 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι έξι (26) ατόμων με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την λειτουργία της Παιδικής Κατασκήνωσης «Β΄ Καμένων  Βούρλων» στο Ασπρονέρι.

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο anakoinosi_proslipsis_prosopikoy_idoh_kataskinosis_2012.docx44.55 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr