Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Καμένων Βούρλων και τα Νομικά του Πρόσωπα

Εικόνα sfetsasp

Share: 

Ημερομηνία: 

Παρ, 02/09/2022 - 15:00

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

6828

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Παρασκευή, 29 Ιούλιος, 2022

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ».

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness