Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 56 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 149

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 149
Ημ/νια: 12/06/2024 10:41:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο1ΩΩΚ1-801

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΤΕΑΕΠ- ΕΡΓ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 145

Τετ, 12/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΤΕΑΕΠ- ΕΡΓ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 145
Ημ/νια: 12/06/2024 10:41:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Α65ΩΚ1-Ω7Χ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τρί, 11/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2024 11:55:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ51ΩΚ1-Θ9Κ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 11/06/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 11/06/2024 08:43:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΒΦΩΚ1-7ΟΙ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 11/06/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 11/06/2024 08:42:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΖΚΩΚ1-8ΚΜ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 11/06/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 11/06/2024 08:42:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 97ΦΚΩΚ1-ΜΗ5

ΑΝΑΘΕΣΗ TSHIRT ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ TSHIRT ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ
Ημ/νια: 10/06/2024 12:51:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΖΜ1ΩΚ1-ΒΜ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2024

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2024
Ημ/νια: 10/06/2024 12:43:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΘΥΩΚ1-ΔΝΓ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 2024-2025

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 10/06/2024 11:51:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΟΡΩΚ1-7ΥΤ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/06/2024 11:10:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΙΦΩΚ1-Ψ0Τ

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Ημ/νια: 10/06/2024 09:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΦΤΩΚ1-Ο2Θ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/06/2024 09:07:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΚΩΩΚ1-73Σ

Εξέταση αίτησης για παροχή νερού στην Αικατερίνη Μουτάφη

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: Εξέταση αίτησης για παροχή νερού στην Αικατερίνη Μουτάφη
Ημ/νια: 10/06/2024 08:50:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60Ο2ΩΚ1-ΜΗΙ

Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Παρ, 07/06/2024 - 16:30
Θέμα: Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
Ημ/νια: 07/06/2024 11:13:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε5ΓΩΚ1-5Υ6

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 07/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 07/06/2024 09:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΑΓΩΚ1-999

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 07/06/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 07/06/2024 08:50:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΩΩΩΚ1-ΕΨΩ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ημ/νια: 06/06/2024 14:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε9ΘΩΚ1-7ΛΑ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 12:44:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΑΥΩΚ1-ΓΗΘ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 06/06/2024 12:09:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 92Ι3ΩΚ1-1ΔΟ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 91ΚΦΩΚ1-13Ξ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness