Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 36 λεπτά

Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων για την «Αποκατάσταση Οδοποιίας και Μετατροπή οδών σε ήπιας κυκλοφορίας Δήμου Καμένων...

Παρ, 15/03/2024 - 16:30
Θέμα: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων για την «Αποκατάσταση Οδοποιίας και Μετατροπή οδών σε ήπιας κυκλοφορίας Δήμου Καμένων Βούρλων», ως προς το άρθρο 6 αυτής, περί παράτασης της χρονικής διάρκειάς της
Ημ/νια: 15/03/2024 07:52:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 692ΩΩΚ1-Α90

Α. Ορισμός κλειστών θερμαινόμενων κτιρίων για προσωρινή φιλοξενία αστέγων. Β. Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για συντονισμό της δράσης και την λειτουργία.

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Α. Ορισμός κλειστών θερμαινόμενων κτιρίων για προσωρινή φιλοξενία αστέγων. Β. Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για συντονισμό της δράσης και την λειτουργία.
Ημ/νια: 14/03/2024 14:48:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΧΖΩΚ1-ΗΟ6

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση πρώην Αντιδημάρχου Αθανασίου Καραμανώλη)

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση πρώην Αντιδημάρχου Αθανασίου Καραμανώλη)
Ημ/νια: 14/03/2024 14:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΓΤΩΚ1-Τ6Χ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση πρώην Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Σκεπαρνάκου)

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση πρώην Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Σκεπαρνάκου)
Ημ/νια: 14/03/2024 14:29:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΦΩΩΚ1-ΛΔΘ

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Κτηρίου και Μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών Δράσεων στο Παραλιακό Μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Κτηρίου και Μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών Δράσεων στο Παραλιακό Μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου
Ημ/νια: 14/03/2024 14:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 979ΦΩΚ1-ΙΘΟ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση πρώην Αντιδημάρχου Λεωνίδα Πενταλιού)

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση πρώην Αντιδημάρχου Λεωνίδα Πενταλιού)
Ημ/νια: 14/03/2024 13:59:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΟΣΩΚ1-8ΑΜ

Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ
Ημ/νια: 14/03/2024 13:58:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΓ3ΩΚ1-Π4Ρ

Έγκριση δαπάνης Μετακινήσεων της κ. Αικατερίνης Κοτάκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης Μετακινήσεων της κ. Αικατερίνης Κοτάκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 14/03/2024 13:50:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ74ΛΩΚ1-ΩΜΠ

Έγκριση δαπάνης Μετακινήσεων της κ. Σταματίας Λαγού, μονίμου υπαλλήλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης Μετακινήσεων της κ. Σταματίας Λαγού, μονίμου υπαλλήλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 14/03/2024 13:34:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΘΟΩΚ1-Ε3Τ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/03/2024 13:18:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΩΤΩΚ1-ΨΑ4

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 307

Πέμ, 14/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 307
Ημ/νια: 14/03/2024 13:14:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ3ΣΩΚ1-0Ω2

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 13/03/2024 13:34:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΗΡΩΚ1-ΣΧ0

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 293

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 293
Ημ/νια: 13/03/2024 13:13:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΧΚΩΚ1-Β3Ν

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 293

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 293
Ημ/νια: 13/03/2024 13:13:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΒ4ΩΚ1-2ΞΦ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 293

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 293
Ημ/νια: 13/03/2024 13:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΜΗΩΚ1-ΛΗΙ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.3% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 293

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.3% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 293
Ημ/νια: 13/03/2024 13:13:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΓΡΩΚ1-ΤΝΡ

Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2024

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2024
Ημ/νια: 13/03/2024 12:17:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ1ΗΩΚ1-ΡΘΝ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 13/03/2024 09:53:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ38ΩΚ1-ΚΔΝ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 45

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 45
Ημ/νια: 13/03/2024 09:52:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΧΝΩΚ1-7Ψ7

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 45

Τετ, 13/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 45
Ημ/νια: 13/03/2024 09:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 966ΡΩΚ1-5Β6

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr