Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 12 δευτερόλεπτα

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:56:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΓΩΚ1-0ΨΠ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:56:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΜΦΩΚ1-80Δ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΩΟΩΚ1-ΧΓΜ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:55:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΖΩΚ1-5ΕΒ

Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας βάσει απλοποιημένου κόστους

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας βάσει απλοποιημένου κόστους
Ημ/νια: 05/06/2024 14:10:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΠ4ΩΚ1-ΩΔ8

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ T-SHIRT ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ T-SHIRT ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 05/06/2024 13:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΜ1ΩΚ1-ΞΞΦ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 05/06/2024 13:34:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞΞ4ΩΚ1-8Μ7

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 614

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 614
Ημ/νια: 05/06/2024 13:31:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΨΙΩΚ1-ΙΥ2

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 614

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 614
Ημ/νια: 05/06/2024 13:31:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟΠΔΩΚ1-3ΓΚ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 05/06/2024 12:52:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ9ΩΩΚ1-ΔΜΥ

προμηθεα λοιπων υλικων για συντηρηση υποδομων του Δημου Καμένων Βούρλων

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: προμηθεα λοιπων υλικων για συντηρηση υποδομων του Δημου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 05/06/2024 12:24:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΗ9ΩΚ1-3ΜΚ

Περί παραχώρησης Κοινοχρήστου χώρου πλατείας Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κων/νου.

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Περί παραχώρησης Κοινοχρήστου χώρου πλατείας Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κων/νου.
Ημ/νια: 05/06/2024 11:57:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΑΨΩΚ1-ΚΑΞ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ MAIOY 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ MAIOY 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 05/06/2024 09:58:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΔΗΩΚ1-Λ42

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 693

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 693
Ημ/νια: 04/06/2024 14:03:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΙΟΩΚ1-5ΚΑ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 20%- ΕΠΙΜ.-ΔΙΚΗΓ.-ΣΥΜΒ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 693

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 20%- ΕΠΙΜ.-ΔΙΚΗΓ.-ΣΥΜΒ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 693
Ημ/νια: 04/06/2024 14:03:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΦΧΩΚ1-1ΕΕ

Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ωρίμανση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Δήμου

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ωρίμανση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Δήμου
Ημ/νια: 04/06/2024 12:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 97ΥΔΩΚ1-ΤΨΩ

Κατασκευή Εμπορικών Παραγκών στο Παζάρι Αγίου Κωνσταντίνου 2024.

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή Εμπορικών Παραγκών στο Παζάρι Αγίου Κωνσταντίνου 2024.
Ημ/νια: 04/06/2024 11:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ7ΥΩΚ1-0ΓΩ

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/06/2024 09:48:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΛΛΩΚ1-8ΥΓ

Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/06/2024 09:48:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΗΙΩΚ1-ΧΦΣ

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/06/2024 09:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΟΖΩΚ1-5ΝΕ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr