Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 4 λεπτά

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 08/03/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 08/03/2024 10:01:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 940ΛΩΚ1-ΛΝ9

: Εξέταση αίτησης συλλόγων Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κων/νου .

Παρ, 08/03/2024 - 16:30
Θέμα: : Εξέταση αίτησης συλλόγων Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κων/νου .
Ημ/νια: 08/03/2024 09:52:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6638ΩΚ1-Δ2Μ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 241

Πέμ, 07/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 241
Ημ/νια: 07/03/2024 14:43:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΧΖΩΚ1-ΚΕ5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 241

Πέμ, 07/03/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 241
Ημ/νια: 07/03/2024 14:43:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΑΝΩΚ1-76Ο

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 07/03/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 07/03/2024 11:14:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι1ΙΩΚ1-Π42

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πέμ, 07/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Ημ/νια: 07/03/2024 11:12:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65ΡΖΩΚ1-Κ3Β

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Καμένων Βούρλων.

Πέμ, 07/03/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Καμένων Βούρλων.
Ημ/νια: 07/03/2024 08:41:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΠΖΩΚ1-ΡΕ9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Τετ, 06/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 06/03/2024 11:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ4ΩΩΚ1-ΜΨΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τετ, 06/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2024 11:13:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ7ΡΩΚ1-ΟΛΟ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 06/03/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 06/03/2024 09:58:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΔ7ΩΚ1-ΞΦ7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τετ, 06/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2024 08:51:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΜΓΩΚ1-ΝΛΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τετ, 06/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2024 08:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΝΧΩΚ1-ΒΧΕ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 05/03/2024 13:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66ΒΞΩΚ1-6ΩΩ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 05/03/2024 13:42:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΜΜΩΚ1-ΨΦ0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 05/03/2024 13:42:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ4ΘΩΚ1-ΜΔΕ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 05/03/2024 13:41:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΟΛΩΚ1-ΠΚΩ

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2022-2024

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2022-2024
Ημ/νια: 05/03/2024 13:36:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ30ΩΚ1-ΡΒΤ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 05/03/2024 13:29:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΑΑΩΚ1-Θ0Ω

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 05/03/2024 13:28:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΣΙΩΚ1-ΔΕ8

Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2024

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2024
Ημ/νια: 05/03/2024 13:28:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΦΠΩΚ1-5ΧΒ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr