Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 12 λεπτά

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/01/2024 12:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΩΕΩΚ1-Ξ5Ζ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Β.Α.Ε ΜΗΝΟΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 5

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Β.Α.Ε ΜΗΝΟΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 5
Ημ/νια: 17/01/2024 12:07:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΕ4ΩΚ1-ΙΙΚ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 5

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 5
Ημ/νια: 17/01/2024 12:07:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ1ΦΩΚ1-ΡΘΥ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 1

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 1
Ημ/νια: 17/01/2024 12:07:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΠ6ΩΚ1-1ΜΩ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 3

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 3
Ημ/νια: 17/01/2024 12:07:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΚ7ΩΚ1-ΠΟΔ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 5

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 5
Ημ/νια: 17/01/2024 12:07:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΖΒΙΩΚ1-ΒΞΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 7

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 7
Ημ/νια: 17/01/2024 12:06:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΝ2ΩΚ1-ΒΩ6

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 7

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 7
Ημ/νια: 17/01/2024 12:06:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΠΘΩΚ1-Ρ8Π

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 7

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 7
Ημ/νια: 17/01/2024 12:05:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΖΘΩΚ1-06Ξ

Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/01/2024 12:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΩ2ΩΚ1-ΨΓΒ

Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/01/2024 11:40:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 96Θ5ΩΚ1-Κ51

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/01/2024 11:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΠ2ΩΚ1-6ΑΕ

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/01/2024 11:40:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Π6ΛΩΚ1-ΦΕΑ

Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/01/2024 11:40:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΙΓΩΚ1-ΗΝ8

Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Ημ/νια: 16/01/2024 11:17:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞ7ΩΚ1-ΠΡΣ

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Ημ/νια: 16/01/2024 11:13:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΝΕΩΚ1-0Ω0

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/01/2024 11:05:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Β3ΗΩΚ1-ΑΡ1

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/01/2024 11:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΞΩΩΚ1-Γ63

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 16/01/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/01/2024 10:44:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΔΝΩΚ1-Π07

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δευ, 15/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2024 13:15:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ8ΕΩΚ1-Ν4Χ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness