Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 13 ώρες 13 λεπτά

Φόροι τόκων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 11/01/2024 - 16:30
Θέμα: Φόροι τόκων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 11/01/2024 13:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΘΜΩΚ1-5ΤΑ

Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ. 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 11/01/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ. 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 11/01/2024 13:29:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΡΠΩΚ1-ΔΗΟ

Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 11/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 11/01/2024 13:29:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Β1ΣΩΚ1-4ΕΖ

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΥ7ΩΚ1-ΠΒΩ

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Τεχνικών έργων) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Τεχνικών έργων) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΓ1ΣΩΚ1-ΝΞΔ

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΓΓΩΚ1-ΕΓΞ

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΗΞΩΚ1-Κ2Π

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67 ετών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67 ετών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΠΛΩΚ1-ΤΜΖ

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΦ3ΒΩΚ1-ΨΟΓ

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Εργατών καθαριότητας) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Εργατών καθαριότητας) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΦΑΕΩΚ1-ΤΨΒ

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΨ7ΩΚ1-Λ9Γ

Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63Ρ2ΩΚ1-Ρ9Ο

Τακτικές αποδοχές προσωπικού & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ (Για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 10/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές προσωπικού & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ (Για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ932ΩΚ1-ΒΥΓ

Εκλογή Μελών Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 09/01/2024 - 16:30
Θέμα: Εκλογή Μελών Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 09/01/2024 13:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Ο7ΩΚ1-5Λ8

Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 09/01/2024 - 16:30
Θέμα: Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 09/01/2024 13:21:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο71ΩΚ1-Θ3Γ

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Δευ, 08/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων
Ημ/νια: 08/01/2024 10:19:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΙΚΩΚ1-ΓΓ6

Ορισμός Αντιδημάρχων

Δευ, 08/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων
Ημ/νια: 08/01/2024 10:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΕΑΩΚ1-ΞΟΓ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 08/01/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 08/01/2024 10:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΝΠΩΚ1-ΗΛ9

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης 2023

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης 2023
Ημ/νια: 04/01/2024 10:47:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΚΦΩΚ1-Λ40

Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών κτιρίων 2023

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών κτιρίων 2023
Ημ/νια: 04/01/2024 10:47:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΚ1ΩΚ1-ΥΦ6

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr