Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 41 λεπτά

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/01/2024 10:47:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Φ5ΩΚ1-ΖΩ7

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/01/2024 10:47:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΔΝΩΚ1-6Α0

Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών γυμναστηρίων, παιδικών σταθμών 2023

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών γυμναστηρίων, παιδικών σταθμών 2023
Ημ/νια: 04/01/2024 10:46:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΗΥΩΚ1-6ΒΨ

Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών κτιρίων 2023

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών κτιρίων 2023
Ημ/νια: 04/01/2024 10:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΖΠΩΚ1-ΨΒΗ

Φόροι τόκων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: Φόροι τόκων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/01/2024 10:46:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ20ΤΩΚ1-ΑΘΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Ημ/νια: 04/01/2024 09:14:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 676ΚΩΚ1-0Σ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 04/01/2024 09:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Β8ΜΩΚ1-Π0Χ

Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης απόλυσης της Γενικής Γραμματέως Δήμου Καμένων Βούρλων, λόγω απώλειας της ιδιότητας του αρμοδίου οργάνου που την προσέλαβε

Πέμ, 04/01/2024 - 16:30
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης απόλυσης της Γενικής Γραμματέως Δήμου Καμένων Βούρλων, λόγω απώλειας της ιδιότητας του αρμοδίου οργάνου που την προσέλαβε
Ημ/νια: 04/01/2024 09:09:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Α6ΖΩΚ1-Τ7Ξ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 02/01/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/01/2024 12:13:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΔΤΩΚ1-7Θ3

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 02/01/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/01/2024 11:06:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΦΛΩΚ1-ΗΘΙ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΑΥ 2023

Δευ, 01/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΑΥ 2023
Ημ/νια: 31/12/2023 20:23:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ8ΠΩΚ1-ΕΣΞ

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη διαχείρηση των αποβλήτων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη διαχείρηση των αποβλήτων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/12/2023 12:59:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Σ9ΩΚ1-ΤΥ6

Άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙA - ΜΠΑΡ ¨ASPRONERI BEACH Ι.Κ.Ε.¨) » της D & K. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ASPRONERI BEACH IKE στην θέση Ασπρονέρι-Βρωμόλιμνη εκτός...

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙA - ΜΠΑΡ ¨ASPRONERI BEACH Ι.Κ.Ε.¨) » της D & K. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ASPRONERI BEACH IKE στην θέση Ασπρονέρι-Βρωμόλιμνη εκτός οικισμού της Δημ. Κοιν. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 29/12/2023 12:36:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΖΧΩΚ1-ΛΝΣ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2448

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2448
Ημ/νια: 29/12/2023 11:37:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΕΟΩΚ1-Ξ17

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2448

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2448
Ημ/νια: 29/12/2023 11:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΡ0ΩΚ1-ΠΛΕ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2436

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2436
Ημ/νια: 29/12/2023 11:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ5ΩΩΚ1-ΣΧΑ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2428

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2428
Ημ/νια: 29/12/2023 11:35:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ830ΩΚ1-Γ53

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2428

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2428
Ημ/νια: 29/12/2023 11:35:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω85ΦΩΚ1-85Ε

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη διαχείρηση των αποβλήτων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη διαχείρηση των αποβλήτων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/12/2023 11:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΗΩΩΚ1-5Ξ1

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη διαχείρηση των αποβλήτων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 29/12/2023 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη διαχείρηση των αποβλήτων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/12/2023 11:18:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΝΕΩΚ1-ΨΕΝ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness