Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 50 λεπτά

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 12:34:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΦΒΩΚ1-ΛΝΒ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 12:34:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 666ΑΩΚ1-8ΓΗ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 12:34:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΙΩΚ1-ΗΝΦ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΟΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΟΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:45:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΣΤΩΚ1-5ΝΦ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:44:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΠ2ΩΚ1-Κ8Π

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:44:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ180ΩΚ1-ΘΞΓ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:19:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63ΡΕΩΚ1-ΜΞ6

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:19:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΘΙΩΚ1-ΣΧΚ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Δευ, 26/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ7ΨΩΚ1-ΨΟ2

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1301/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ )

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1301/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ )
Ημ/νια: 23/02/2024 14:29:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60ΦΙΩΚ1-ΜΦΕ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 209

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 209
Ημ/νια: 23/02/2024 14:06:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΚΧΧΩΚ1-Α5Ι

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 211

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 211
Ημ/νια: 23/02/2024 14:06:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΦΞΝΩΚ1-115

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 63664 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 63664 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 13:37:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ4ΡΩΚ1-ΔΥΕ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 59861 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 59861 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 13:37:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ46ΨΩΚ1-ΥΔ2

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 2769 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 2769 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 13:36:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΝ8ΩΚ1-ΥΟΙ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 13:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΒΙΩΚ1-5ΣΓ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ BEACH VOLLEY

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ BEACH VOLLEY
Ημ/νια: 23/02/2024 12:35:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΤΡΩΚ1-ΚΘΣ

Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου
Ημ/νια: 23/02/2024 12:12:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΞΘΩΚ1-6ΦΛ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Τσάπες, Αποφρακτικά) ΜΕ 63664 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Παρ, 23/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Τσάπες, Αποφρακτικά) ΜΕ 63664 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 12:09:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΣΟΩΚ1-ΦΕ8

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness