Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 4 λεπτά

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/06/2024 09:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ91ΦΩΚ1-Δ6Μ

Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/06/2024 09:48:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΨΣΩΚ1-Μ33

Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 04/06/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/06/2024 09:48:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε3ΥΩΚ1-ΞΑ3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 2024-2025

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 03/06/2024 13:43:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΣΡΩΚ1-ΥΒΒ

Προμήθεια λοιπών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου
Ημ/νια: 03/06/2024 13:18:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΚ8ΩΚ1-ΑΘ5

Αποζημίωση επικειμένων σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αποζημίωση επικειμένων σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 03/06/2024 13:18:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΚΒΒΩΚ1-ΗΒΗ

ΚΑΣΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024- 2025

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΚΑΣΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024- 2025
Ημ/νια: 03/06/2024 13:12:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Π4ΠΩΚ1-Δ1Β

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 03/06/2024 12:57:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΧΘΩΚ1-ΕΞ7

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 03/06/2024 12:57:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΠΗΩΚ1-ΦΘΨ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΟΡΩΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΟΡΩΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 03/06/2024 12:57:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΩ9ΩΚ1-ΒΨΥ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744
Ημ/νια: 03/06/2024 12:56:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΠ5ΩΚ1-ΜΔΙ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΣΜΕΔΕ 0,2% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΣΜΕΔΕ 0,2% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744
Ημ/νια: 03/06/2024 12:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ5ΩΩΚ1-ΧΑΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744
Ημ/νια: 03/06/2024 12:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΑ9ΩΚ1-09Θ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 13:55:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΑΗΩΚ1-Δ07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΒΛΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΒΛΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.
Ημ/νια: 31/05/2024 12:26:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ04ΩΚ1-ΔΒΛ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.
Ημ/νια: 31/05/2024 12:24:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66ΡΖΩΚ1-7Κ6

Αποκατάσταση Βλαβών υποσκαφών και καθιζήσεων τμημάτων παραλιακού δρόμου Καινούργιου στη Δ.Ε. Καμένων Βούρλων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αποκατάσταση Βλαβών υποσκαφών και καθιζήσεων τμημάτων παραλιακού δρόμου Καινούργιου στη Δ.Ε. Καμένων Βούρλων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Ημ/νια: 31/05/2024 12:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΖΦΩΚ1-43Ι

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.
Ημ/νια: 31/05/2024 12:22:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΔΕΩΚ1-Ν4Τ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:12:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90Χ8ΩΚ1-ΨΦΦ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΔΡΩΚ1-Ω01

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness