Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 21 λεπτά

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 15/11/2023 13:30:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67Μ8ΩΚ1-5Θ4

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 15/11/2023 13:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΚΑΩΚ1-Σ6Τ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/11/2023 13:05:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Η1ΛΩΚ1-ΒΙΑ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/11/2023 13:05:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ64ΥΩΚ1-55Ν

Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων & αναλωσιμων υλικών υπηρεσίας πρασίνου.

Τρί, 14/11/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων & αναλωσιμων υλικών υπηρεσίας πρασίνου.
Ημ/νια: 14/11/2023 11:45:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Σ9ΩΚ1-2ΝΨ

Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων & αναλωσιμων υλικών υπηρεσίας πρασίνου

Τρί, 14/11/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων & αναλωσιμων υλικών υπηρεσίας πρασίνου
Ημ/νια: 14/11/2023 11:12:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 669ΡΩΚ1-ΝΧΤ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 13/11/2023 13:39:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Β1ΖΩΚ1-22Η

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 231

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 231
Ημ/νια: 13/11/2023 13:37:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΟΓΩΚ1-Π33

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 235

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 235
Ημ/νια: 13/11/2023 13:36:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΗ4ΩΚ1-ΜΜ1

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 231

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 231
Ημ/νια: 13/11/2023 13:36:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ71ΛΩΚ1-Σ05

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 233

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 233
Ημ/νια: 13/11/2023 13:36:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΥΛΩΚ1-ΟΙΥ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 237

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 237
Ημ/νια: 13/11/2023 13:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 951ΔΩΚ1-ΒΘ0

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 237

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 237
Ημ/νια: 13/11/2023 13:35:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΨΘΩΚ1-Ν9Η

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 237

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 237
Ημ/νια: 13/11/2023 13:34:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΦΞΩΚ1-8ΙΑ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 235

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 235
Ημ/νια: 13/11/2023 13:33:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90ΡΕΩΚ1-Δ51

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ 82419 και την κίνηση ΜΙΣΘAY 232

Δευ, 13/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ 82419 και την κίνηση ΜΙΣΘAY 232
Ημ/νια: 13/11/2023 13:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΧΘΩΚ1-Ν14

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr