Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 46 λεπτά

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/06/2024 11:10:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΙΦΩΚ1-Ψ0Τ

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Ημ/νια: 10/06/2024 09:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΦΤΩΚ1-Ο2Θ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 10/06/2024 09:07:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΚΩΩΚ1-73Σ

Εξέταση αίτησης για παροχή νερού στην Αικατερίνη Μουτάφη

Δευ, 10/06/2024 - 16:30
Θέμα: Εξέταση αίτησης για παροχή νερού στην Αικατερίνη Μουτάφη
Ημ/νια: 10/06/2024 08:50:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60Ο2ΩΚ1-ΜΗΙ

Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Παρ, 07/06/2024 - 16:30
Θέμα: Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
Ημ/νια: 07/06/2024 11:13:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε5ΓΩΚ1-5Υ6

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 07/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 07/06/2024 09:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΑΓΩΚ1-999

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 07/06/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 07/06/2024 08:50:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΩΩΩΚ1-ΕΨΩ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ημ/νια: 06/06/2024 14:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε9ΘΩΚ1-7ΛΑ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 12:44:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΑΥΩΚ1-ΓΗΘ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 06/06/2024 12:09:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 92Ι3ΩΚ1-1ΔΟ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 91ΚΦΩΚ1-13Ξ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:56:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΓΩΚ1-0ΨΠ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:56:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΜΦΩΚ1-80Δ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΩΟΩΚ1-ΧΓΜ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025

Πέμ, 06/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025
Ημ/νια: 06/06/2024 11:55:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΖΩΚ1-5ΕΒ

Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας βάσει απλοποιημένου κόστους

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας βάσει απλοποιημένου κόστους
Ημ/νια: 05/06/2024 14:10:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΠ4ΩΚ1-ΩΔ8

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ T-SHIRT ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ T-SHIRT ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 05/06/2024 13:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΜ1ΩΚ1-ΞΞΦ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 05/06/2024 13:34:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞΞ4ΩΚ1-8Μ7

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 614

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 614
Ημ/νια: 05/06/2024 13:31:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΨΙΩΚ1-ΙΥ2

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 614

Τετ, 05/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 614
Ημ/νια: 05/06/2024 13:31:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟΠΔΩΚ1-3ΓΚ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr