Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 1 λεπτό

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ημ/νια: 05/02/2024 14:22:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΛΙΖΩΚ1-ΖΑΝ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 05/02/2024 14:19:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΗ6ΩΚ1-3ΙΙ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67
Ημ/νια: 05/02/2024 14:19:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 94Β7ΩΚ1-694

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67
Ημ/νια: 05/02/2024 14:16:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΥ3ΩΚ1-0ΟΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 05/02/2024 14:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9942ΩΚ1-Φ1Π

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Ημ/νια: 05/02/2024 14:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΣΝΩΚ1-ΜΥ1

Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
Ημ/νια: 02/02/2024 14:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΦ9ΩΚ1-Β71

Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
Ημ/νια: 02/02/2024 14:35:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΒΤΩΚ1-ΒΙΣ

Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ
Ημ/νια: 02/02/2024 14:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 91ΝΛΩΚ1-14Γ

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2024 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2024 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ημ/νια: 02/02/2024 14:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΟΙΩΚ1-Χ7Κ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 02/02/2024 13:57:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΛΚΩΚ1-ΘΗΥ

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 02/02/2024 12:47:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65ΟΘΩΚ1-ΘΡΧ

Λήψη απόφασης περί αλλαγής χώρου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αλλαγής χώρου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 02/02/2024 12:34:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΦΒΩΚ1-ΔΙΖ

Καθορισμός των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2024

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: Καθορισμός των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2024
Ημ/νια: 02/02/2024 12:17:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ5ΗΩΚ1-1ΛΒ

Επιβολή και καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2024

Παρ, 02/02/2024 - 16:30
Θέμα: Επιβολή και καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2024
Ημ/νια: 02/02/2024 12:01:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΙΙΩΚ1-ΜΕΧ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:08:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ0ΗΩΚ1-ΘΒΚ

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024
Ημ/νια: 01/02/2024 13:07:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΖΠΩΚ1-5ΞΝ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:02:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΟ3ΩΚ1-Η6Ζ

Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:02:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΜΓΩΚ1-6Κ7

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024
Ημ/νια: 01/02/2024 12:56:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9310ΩΚ1-ΕΛΣ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness