Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου - 2ο Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καμένων Βούρλων

Εικόνα site_admin
Πέμ, 01/02/2024 - 09:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:2ο Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καμένων Βούρλων.

 

 Σήμερα Τετάρτη 31.01.2024 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η 2η τακτική συνεδρίαση του οργάνου του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Έπειτα από τις ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

 

                          ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καμένων Βούρλων  στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Από την παράταξη «Ξανά Ψηλά» ο Σπυρος Αντερριώτης και από το συνδυασμό «Δημιουργικά Μαζί» ο Νικόλαος Μπατσογιάννης. Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, αποτελεί από θέσεως μέλος της ΠΕΔ. Επιπλέον ο κος Ιωάννης Συκιώτης συμμετέχει απευθείας στη Γ.Σ. της ΠΕΔ έχοντας διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

 

  1. Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Καμένων Βούρλων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Εκλέχθηκε ο κος Κωνσταντίνος Κεφάλας.

  1. Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

       Ο Δήμαρχος Ηλίας Γ. Κυρμανίδης με αναπληρωματικό μέλος  

       τον Αντιδήμαρχο κ. Παπανικολάου.

  1. Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

        Τακτικό μέλος ο Κοντογιαννίδης Πασχάλης και

        αναπληρωματικό μέλος ο Αντωνίου Νικόλαος.

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

 Τακτικό μέλος ο Αντωνίου Κωνσταντίνος και αναπληρωματικό μέλος ο Τετριμίδας Αθανάσιος.

 

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Καμένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

        Τακτικό μέλος ο Κεφάλας Κωνσταντίνος και αναπληρωματικό

   μέλος ο Κοντοπάνος Νικόλαος.

 

  1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου  Καμένων Βούρλων στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία»

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

        Από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας: Τακτικό μέλος    Αντωνίου Νικόλαος και αναπληρωματικό μέλος ο Γιαννακόπουλος Γεώργιος.

       Από τον συνδυασμό της μειοψηφίας ο κος Πενταλιός Λεωνίδας με αναπληρωτή τον κο Τριανταφύλλη Νικόλαο.

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καμένων Βούρλων, καθώς και του αναπληρωτή του, στην Επιτροπή του άρθρου 35 (Γ.Κ.Λ. 20 ΦΕΚ 1929/30-5-2018 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί ικανοποίησης ή μη αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2024

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

      Τακτικό μέλος ο Κοντογιαννίδης Πασχάλης και       αναπληρωματικό μέλος ο Δερνιτσιώτης Ιωάννης

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καμένων Βούρλων, καθώς και του αναπληρωτή του, στη γνωμοδοτική επιτροπή της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α΄ 16) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2024

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

       Τακτικό μέλος ο Μακρυγιάννης Σπυρίδων

       και αναπληρωματικό μέλος ο Αντωνίου Κωνσταντίνος. 

 

10.  Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καμένων Βούρλων

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

 Από την πλειοψηφία τακτικά μέλη ο Τετριμίδας Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Αντερριώτη Σπυρίδων, ο Αναστασίου Γεώργιος με αναπληρωτή  τον Αντωνίου Κωνσταντίνο και η Μπήτα Γεωργία με αναπληρωτή τον Μακρυγιάννη Σπυρίδων. Από την μειοψηφία ο Σκεπαρνακος Κωνσταντίνος με αναπληρωτη τον Πενταλιό Λεωνίδα, ο Μπατσογιάννης Νικόλαος με αναπληρωτη την Παναγιώτου Αρχόντω.

   Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Τετριμίδας Αθανάσιος και        Αντιπρόεδρος ο Αναστασίου Γεώργιος.

 

11.  Ορισμός μελών και εκλογή  Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καμένων Βούρλων

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

    Από την πλειοψηφία τακτικά μέλη ο Γεώργιος Αναστασίου και αναπληρωτής ο κος Κωνσταντίνος Αντωνίου, ο Αθανάσιος Τετριμίδας με αναπληρωτή τον Σπυρίδων Αντερριώτη, η Γεωργία Μπήτα με αναπληρωτή τον Σπυρίδων Μακρυγιάννη. Από την μειοψηφία η  Παναγιώτου Αρχόντω με αναπληρωτή τον  Σκεπααρνάκο Κωνσταντίνο και ο Μπατσογιάννης Νικόλαος με αναπληρωτή Πενταλιό Λεωνίδα.

   Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αναστασίου Γεώργιος και Αντιπρόεδρος ο Τετριμίδας Αθανάσιος.

 

12.  Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Α) Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δημοτικό Σχολείο Καμένων Βούρλων: Κοντογιαννίδης Πασχάλης

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου: Μακρυγιάννης Σπυρίδων

Δημοτικό Σχολείο Μώλου: Παπανικολάου Σωτήριος

Δημοτικό Σχολείο Καινουρίου: Κοντοπάνος Νικόλαος

Δημοτικό Σχολείου Ρεγγινίου: Αντερριώτης Σπυρίδων

1ο Νηπιαγωγείο Καμένων Βούρλων: Μπήτα Γεωργία

2ο Νηπιαγωγείο Καμένων Βούρλων: Μπήτα Γεωργία

Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου: Μαντζαβίνος Κωνσταντίνος

Νηπιαγωγείο Μώλου: Τετριμίδας Αθανάσιος

Νηπιαγωγείο Καινουρίου: Τετριμίδας Αθανάσιος

Νηπιαγωγείου Αγίου Σεραφείμ: Γιαννακόπουλος Γεώργιος

Β) Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων: Κεφάλας Κωνσταντίνος

Λύκειο Καμένων Βούρλων: Αναστασίου Γεώργιος

Γυμνάσιο Μώλου: Τετριμίδας Αθανάσιος

Λύκειο Μώλου: Αντερριώτης Σπυρίδων

Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου: Αντωνίου Κωνσταντίνος

 

13.  Συγκρότηση  επιτροπής της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

 Η Μπήτα Γεωργία με αναπληρωτή τον Γκολφομήτσο Παναγιώτη και μέλη ο Αντωνίου Νικόλαος με αναπληρωτή τον Κοντοπάνο Νικόλαο.

Πρόεδρος ορίστηκε η Μπήτα Γεωργία.

 

14.  Συγκρότηση Επιτροπής για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2024 (άρθρο 80 παρ. 7 του Ν. 3463/2006)

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

       Τακτικά μέλη: Μέλος του Δ.Σ. ως Πρόεδρος ο κος Σπυρίδων

       Μακρυγιάννης                  

       Μέλος του Δ.Σ. ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κος 

       Δερνιτσιώτης Ιωάννης

       Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέχθηκε ο κος Μακρυγιάννης

Σπυρίδων.

 

15.Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Καμένων Βούρλων

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένω

 Από το συνδυασμό «Ξανά Ψηλά»: Γιαννακόπουλος Γεώργιος  με   αναπληρωτή του τον Κοντοπάνο Νικόλαο

Από το τον συνδυασμό «Δημιουργικά Μαζί» ο Σκεπαρνάκος              Κωνσταντίνος και αναπληρωτής ο Πενταλιός Λεωνίδας.

Ως πολίτες η Νάζου Μαριελένα του Σταύρου και αναπληρωτής ο Μπατσογιάννης Σωτήριος του Αποστόλου.

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κος Γιαννακόπουλο Γεώργιος με αναπληρωτή τον κο Κοντοπάνο Νικόλαο.

 

 

16.  Λήψη απόφασης περί αλλαγής  χώρου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

         Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

 Ομόφωνα αποφασίστηκε ως χώρος για τις επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου του πρώην Δήμου Μώλου στο Μώλο και παράλληλα να διερευνήσει η Δημοτική αρχή την εξεύρεση κατάλληλου χώρου στα Καμένα Βούρλα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

17.  Κατανομή Α΄ δόσης της τακτικής επιχορήγησης έτους 2024 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση.

 

18.  Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία με αναπληρωτή για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών  των λογαριασμών του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση.

 

19.  Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία με αναπληρωτή για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών  των λογαριασμών του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Τράπεζα Πειραιώς

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση.

 

20.  Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία με αναπληρωτή για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών  του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Τράπεζα  της Ελλάδος

        Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση.

 

21.  Ορισμός  υπευθύνου  για τη διενέργεια  τραπεζικών συναλλαγών των λογαριασμών έργων του ΠΔΕ του Δήμου Καμένων Βούρλων και τηρούνται στην  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση.

 

22.  Έγκριση τριμηνιαίας  έκθεσης  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  Εσόδων – Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2023

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση.

 

23.  Έγκριση αξιολόγησης των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων  Δ΄ τριμήνου 2023 σωρευτικά

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση.

24.  Καθορισμός των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2024

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Κατά πλειοψηφία (υπέρ ψήφισε μόνο η Δημοτική παράταξη του Δημάρχου) εγκρίθηκε η εισήγηση.

25.  Επιβολή και καθορισμός  του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2024

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Κατά πλειοψηφία (υπέρ ψήφισε μόνο η Δημοτική παράταξη του Δημάρχου) εγκρίθηκε η εισήγηση.

 

        ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26.  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Καμένων Βούρλων  έτους 2024

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

27.  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Τοπικού Επιχειρησιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Καμένων Βούρλων

Εισηγητής: Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση.

 

                         από το Γραφείο Τύπου Δημάρχου

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon deltio_typou_31.01.24.pdf216.91 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr