Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εικόνα site_admin

Έχοντας υπόψη :

1.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Αφανών Εργασιών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 186 του Ν. 4070/2012 για σύσταση τριμελούς επιτροπής Τεχνικών Υπαλλήλων για την παραλαβή των Αφανών Εργασιών και την σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων.

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

         Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, στις  20/02/2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00 μ.μ. των Αφανών Εργασιών και την σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τριών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή  Αφανών Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ» αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

  Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου.

 

 

                                                                                -Ο-

                                                                         Πρ/νος Τ.Τ.Υ.Δ.

 

 

                                                                       Ντούβρας Βασίλειος

                                                                          Πολ. Μηχ/κός 

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο klirosi_afanon_ergasion_2013_.2_apothikeytike_aytomata.docx51.12 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr