Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανάδειξη μελών για τ ορισμό δημ. συμβούλων στην τριμελή Επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών εργασιών

Εικόνα site_admin

Share: 

Τετ, 27/11/2013 - 11:30

Έχοντας υπόψη :

1.Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τ ορισμό δημοτικών συμβούλων στην τριμελή  Επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών εργασιών, τα άλλα δύο μέλη είναι υπηρεσιακά, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3731/2008 του Π.Δ/τος 28/1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   για σύσταση  Επιτροπής σε ετήσια βάση, τo δε τρίτο μέλος  είναι  δημοτικός σύμβουλος οριζόμενος διά κληρώσεως με τον αναπληρωματικό του .

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταμτίνου, στις  27/11/2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  11,30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη του Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, που θα συμπληρώσουν την Επιτροπή Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Εργασιών, ( τα άλλα δύο μέλη με του αναπληρωματικούς τους είναι δημοτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 του Π.Δ/τος 28/1980 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3582/2010 για το έτος 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου.

 

 

                                                                                -Ο-

                                                                         Πρ/νος Τ.Τ.Υ.Δ.

 

 

                                                                       Ντούβρας Βασίλειος

                                                                          Πολ. Μηχ/κός 

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο neaanakoinosi.docx_.docx30.09 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness