Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αν/κών μελών στις 09/12/2013

Εικόνα site_admin
Δευ, 09/12/2013 - 09:00 έως Τρί, 10/12/2013 - 08:45

Έχοντας υπόψη :

1.Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπών:

 α) παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης για το οικονομικό έτος 2014 μέχρι του ποσού των 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987, συστήνονται τριμελής επιτροπές που αποτελούνται  από δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα τεχνικό  υπάλληλο με τους αναπληρωματικούς τους με επιλογή κλήρου και με απόφαση Δ.Σ.

 β) παραλαβής έργων μεγαλύτερου ποσού των 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 55 του  Π.Δ. 609/85 και άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87, συστήνονται τριμελής Επιτροπές που αποτελούνται από ένα δημοτικό σύμβουλο  με τον αναπληρωματικό του κατόπιν κληρώσεως από το Τ.Τ.Υ. Δήμου  Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου και από  δύο τεχνικούς υπαλλήλους που ορίζονται κατόπιν κληρώσεως από την Αποκ/νη Περιφέρεια, με τους αναπληρωματικούς τους.

Για τον Δημοτικό σύμβουλο εκδίδεται Απόφαση Δ.Σ. . Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια. 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, την 09/12/2013 ημέρα Δευτέρα   και ώρα  09,00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των παραπάνω Επιτροπές Παραλαβής.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου

-Ο-

Πρ/νος Τ.Τ.Υ.Δ.

Ντούβρας Βασίλειος

Πολ. Μηχ/κος

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο 1anakoinosi.docx30.63 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr