Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εικόνα site_admin

Share: 

Παρ, 21/11/2014 - 14:15

       Έχοντας υπόψη :

1.Την ανάγκη ανάδειξης μελών κατόπιν κληρώσεως, (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμού του  άρθρου 21 του Ν. 3316/2005 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης των μελετών με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΤΗΤΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ) ΚΑΙΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΜΠΕ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) Δ.Ε. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», που αποτελείται από δύο υπαλλήλους αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων και από ένα μέλος υποδεικνυόμενο από το Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.

Η παραπάνω Επιτροπή συγκροτείται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου,

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

        Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα της Τποπικής & Οικονομικής Ανάπτυξηςτου Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, στις  24/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα  09,00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των Υπαλλήλων, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής διαγωνισμού  του  άρθρου 21 του Ν. 3316/2005 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης των μελετών με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΤΗΤΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ) ΚΑΙΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΜΠΕ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) Δ.Ε. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

        Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου

 

 

                                                                                 -H-

                                                                         Πρ/νη Τ.Π.Ο.Π.

 

 

                                                                       Παντούλα Ευμορφία

                                                                         Δ.Ε.-1 Διοικητικού

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο klirosi_epitropis_arthroy_21_n._33162005.docx32.48 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr