Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση δράσεων που αφορούν την προώθηση - ανάδειξη του τουριστικού & πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου

Εικόνα site_admin

Share: 

Ημερομηνία: 

Παρ, 29/08/2014 - 15:00

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

14725

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Παρασκευή, 22 Αύγουστος, 2014

Ο Δήμος Μώλου - Αγίου Κων/νου ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου" με κωδικό MIS 389391 στο επιχειρισιακό πρόγραμμα "Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας", προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση δράσεων που αφορούν την προώθηση - ανάδειξη του τουριστικού & πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου", προϋπολογισμού 19.680,00 €.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και μπορούν σύμφωνα με το Νόμο να παρέχουν την υπηρεσία, να καταθέσουν εντός εφτά ημερών την προσφορά τους στα γραφεί ατου Δήμου, οδός Αγίου Παντελεήμονα, αρ.8, στο γραφείο του πρωτοκόλλου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Μώλου-Αγίου Κων/νου και στον ΚΑ 10.7341.0006. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2235350022.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr