Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 29/05/2017

Εικόνα news_admin

Share: 

Ημερομηνία: 

Δευτέρα, 29 Μάιος, 2017 - 13:30

Είδος Επιτροπής: 

Αριθμός Πρακτικού: 

6236

Κατηγορία Εγγράφου: 

Θέμα: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης

 

Παρακαλείσθε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017  και ώρα 13.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής),  για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 5.092/5-5-2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση Αντύπα Αντύπα)
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Καπετάνου Δημήτριου)
 3. Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου (υπογραφή δανειστικού συμβολαίου με το ΤΠΔ)
 4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων»
 5. Έγκριση  πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, εφαρμογών, αναλωσίμων, ανταλλακτικών και  εξοπλισμού μηχανογράφησης
 6. Απόδοση χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής  για έξοδα  έκδοσης  επικυρωμένων  αντιγράφων  δανειακών συμβάσεων του Δήμου με Τ.Π.Δ.
 7. Ανάκληση Κ.Α.
 8. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισμού , του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017
 9. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης
 10. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών
 11. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού δαπέδων πόρτας SEKYRIT
 12. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια φωτιστικών δρόμου, βραχίονα και λαμπτήρων
 13. Ψήφιση πίστωσης για  την προμήθεια σπαστού κουβά για τσάπα JCB Komatsu ΔΕ Καμένων Βούρλων
 14. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή αλυσοπρίονων , χλοοκοπτικών και λοιπού εξοπλισμού
 15. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για επισκευή οργάνων παιδικής χαράς, παγκάκια, αποδυτηρίων, λουομένων κ.λ.π.
 16. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Αγίου  Κων/νου
 17. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια  υλικών  συντήρησης  δικτύων ύδρευσης – άρδευσης ΔΕ Αγίου Κων/νου
 18. Ψήφιση  πίστωσης για δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου στη διαδικτυακή παρουσίαση- ημερίδα με θέμα «Διαδικασίες αναθέσεων  Τεχνικών Έργων του Ν. 4412/2016 (Απ’ ευθείας ανάθεση- Συνοπτικός διαγωνισμός)»
 19. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη συμμετοχής  υπαλλήλων του Δήμου στη διαδικτυακή παρουσίαση – ημερίδα με θέμα «Καθήκοντα- Ευθύνες Υπολόγων- Απαλλαγή»
 20. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ξυλείας για την επισκευή οργάνων  παιδικής χαράς  έναντι ΚΤΕΛ Δ.Κ. Μώλου
 21. Ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή  φρεατίων συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων
 22. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του αγωγού λυμάτων Ε.Ε.Λ. Καμένων Βούρλων
 23. Ψήφιση πίστωσης  για τη συντήρηση και επισκευή δικτύων  αποχέτευσης ακαθάρτων ομβρίων  Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 24. Έγκριση  όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας- συνοπτικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου  για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φρεατίων συστημάτων  υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων»
 25. Εξέταση υπόθεσης Ελένης Κοντοχρήστου

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

      Συκιώτης Ιωάννης

 

Πίνακας Αποδεκτών                                                                

 • Μπεζάτη Ευφροσύνη
 • Τριανταφύλλης Νικόλαος
 • Βούλγαρης Παναγιώτης
 • Καραμανώλης Αθανάσιος
 • Τρίγκας Βασίλειος
 • Γιαννακόπουλος Γεώργιος

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness