Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εικόνα site_admin


       Έχοντας υπόψη :

1.

Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπών:

   α) του
άρθρου 63 του Π.Δ/τος 28/80 περί βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης πέραν του ποσού των
2.934,70 € χωρίς το Φ.Π.Α. αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο
τεχνικούς υπαλλήλους

   β) Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και
αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπών:

   του άρθρου 64 παρ. 14 του Π.Δ/τος 28/80 περί
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης  μέχρι  του ποσού των 2.934,70 € χωρίς το Φ.Π.Α.
αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και από ένα  τεχνικό υπάλληλο.

2.

Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011.

3.
Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4.
Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011
Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

         Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, στις  15/02/2013
 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
11,00 π.μ. θα διεξάγει κληρώσεις
για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν
τις Επιτροπές του   α) του άρθρου 63 του
Π.Δ/τος 28/80 περί βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης πέραν του ποσού των 2.934,70 €
χωρίς το Φ.Π.Α. αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο τεχνικούς
υπαλλήλους και β) του άρθρου 64 παρ. 14 του Π.Δ/τος 28/80 περί βεβαιώσεων καλής
εκτέλεσης μέχρι  του ποσού των 2.934,70 €
χωρίς το Φ.Π.Α. αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και από ένα  τεχνικό υπάλληλο.


Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου
Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου.

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon anakoinos10.doc56 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr