Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Εικόνα site_admin

Share: 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013 (ΦΕΚ 1094/Β/2-
5-2013).
2. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄/285//2001).
3. Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α’ 77/30-3-1981).
4. Το Δ.Κ.Κ. όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 3463/2006.
5. Την υπ’ αριθ. 13/132/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
6. Την υπ’ αριθ. 11/285/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμει
της οποίας εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
7. Το αριθμ. 1186/30-5-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθ/δας,
περί αναγκαίων διορθώσεων
8. Την υπ’ αριθμ. 14/307/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
9. Το αριθμ. 11645/25-6-2013 πρακτικό επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας
10. Το αριθμ. 1186/30-5-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθ/δας
11. Την αριθμ. 16/357/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Διακηρύττει ότι στα Καμένα Βούρλα και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η του μηνός Ιουλίου του
έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (10/07/2013), ημέρα Τετάρτη και από ώρα
10:00-12:00 θα γίνει ενώπιον της υπό του Νόμου Επιτροπής, φανερή,
πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, μίσθωση τμημάτων
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ
ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΣ Η ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ
σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon vlppok1-enr.pdf128.47 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr